Везни – месечен

Март

Поставяте си цели, чието изпълнение изисква освен финансов, интелектуален, професионален, но и времеви ресурс. Всичко това се отразява на емоционалното ви състояние и колкото и да сте здравомислещи и праволинейни, промените просто са задължителни. Първите дни на март са важни за взаимоотношенията, бизнеса, пътуванията и всичко, което предвиждате, но предвид ретроградното движение на Меркурий е по-добре да отложите новите начинания за след 3 март. Заради доброто ви сърце и готовността ви да сте полезни ще получите обич в замяна, но не пренебрегвайте себе си, за да не провалите плановете си и да не се справите със задълженията си. Оглеждайте делата си от всички страни, защото допуснатите грешки ще ви измъчват дълго. Станете по-наблюдателни и не съдете за околните по първото си впечатление от тях, защото може да ви подведе и от това да последват загуби за вас. Вие също ще се почувствате наранени, срещайте несправедлива оценка за себе си. Във всички случаи няма да ви липсва амбиция и активно ще работите по реализация на нови проекти и съвместни действия с чуждестранни партньори. В процеса на работа ще изглаждате различия и постигате разбиране по общи въпроси. Анализът и себе анализът през втората половина на март ще ви бъде от съществена полза не само за кариерата, но и за личния ви живот. Ако сте необвързани интересът към вас ще се засили, но наред с това и съмненията ви. Слушайте сърцето си, но и не се надценявайте, защото никой не е незаменим. Не рискувайте в нищо и най-вече с парите на други хора, поверени ви за управление. Нова любов, работа, смяна на обкръжението и интересни пътувания –  така най-общо може да се разкрие март пред вас.